Created by By Sönmez.
Kokular bizi sandığımızdan daha fazla etkiliyor...

Beş duyudan biri olan koklama yetisi insan psikolojisininet bir şekilde etkiliyor.Hafızayı anında tetiklemesiyle bilinen koklama duyusu, geçmiş anları ve deneyimleri hızla şimdiki zamana taşıyor, geçmişte yaşanan duyguları bizde yeniden uyandırıyor. Araştırmalara göre (New York Times, 9 Mart 2007) hoş ve tanıdık bir kokuyu uyku sırasında bile olsa hissetmek, insanların hafızasını kuvvetlendiriyor ve beynin çalışmasına yardımcı oluyor.Aromaterapi bilimine göre koku insanın davranış biçimini ve gün içindeki modunu kolaylıkla etkileyen bir his veriyor. (Associated Content, Wanda Leibowitz, 30 Haziran 2006) Lavanta ve vanilya gibi doğal kokuların stres, tedirginlik ve heyecanı azalttığı araştırmacılar tarafından kanıtlandı bile!Hoş bir koku, kisiyi daha çekici kılıyor.

Brand Sense / Marka Duyusu adlı kitabın yazarı Martin Lindstrom’a göre görme duyumuzun ticari amaç güden pazar iletişiminde %83 payı var. Ancak geri kalan %17’lik kısım diğer dört duyumuz arasında paylaşılıyor. Marka kimliğini yansıtan ve güzel duygular uyandıran bir koku, kesinlikle insanların mağazalarda daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor ve buna bağlı olarak satışların artmasını tetikliyor. Bilim adamlarına göre kokunun satış üzerinde %20 - %90 aralığında değişen bir etkisi var. Hoş koku mağazaların insanların gözünde daha kaliteli ve değerli bir imaj çizmesine katkıda bulunuyor. Araştırmalara göre koku, tüketicinin ürün ile geçirdiği zamanı artırıyor veinsanlar kokunun etkisiyle bir ürüne %15 - %20 daha fazla ödeyebiliyor. Koku hem markayı güçlendiriyor ve hem de markanın uzun süre akılda kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda çalışanları da motive ediyor, daha yaratıcı ve üretken olmalarına yardımcı oluyor. Kokunun öğrenme üzerinde de olumlu etkisi olduğu (www.firattipdergisi.com) bugün artık bilimsel çalışmalarla kanıtlanıyor.

Amacınız ne olursa olsun,doğru koku insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bellekte kalıcı bir yer edinerek hatırlanmayı sağlıyor, marka için farklılık ve prestij yaratıyor.